Home Coaching Kind en Ouder Mediation

Disclaimer

Disclaimer:

 • De op deze website getoonde teksten en afbeeldingen mogen niet zonder schriftelijke toestemming van KindsBelang voor commerciële doeleinden of publicaties worden gebruikt.
 • De ervaringsverhalen met KindsBelang zoals ze op de website staan zijn voor plaatsing gecontroleerd op inhoud en privacy. Wanneer er ondanks de zorgvuldige controle toch sprake is van kwetsuur graag een reactie via het contactblad. Er wordt een extra controle gedaan en gekeken of de betreffende ervaring geplaatst kan blijven. KindsBelang kan niet aansprakelijk worden gesteld over hoe iemand tekst ervaart.
 • De genoemde tarieven op de website kunnen door KindsBelang worden aangepast wanneer dit nodig is vanuit bedrijfsvoering.
 • Ondanks de zorgvuldigheid van publiceren houdt KindsBelang het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen. Aan de inhoud en genoemde tarieven kunnen geen rechten worden gebonden. De ondersteuningsovereenkomst kan afwijken van de inhoud van de website.

 

Algemene Bepalingen KindsBelang:

 • KindsBelang geeft ondersteuning aan zijn klanten. KindsBelang kan niet aansprakelijk worden gesteld; voor keuzes, acties of uitspraken die door de klanten van KindsBelang worden gemaakt.
 • KindsBelang heeft geen actieve rol in het aanschrijven van individuele potentiele klanten. KindsBelang houdt het recht om een algemeen marketingbeleid te voeren.
 • Bij KindsBelang zal zonder schriftelijke toestemming vooraf geen enkele informatie verstrekken over zijn klanten of leveranciers aan derde.
 • KindsBelang kent een hoge norm van kwaliteit en zorg in zijn dienstverlening. De motivatie en medewerking van de klant is echter bepalend in het behalen van gestelde doelen en verwachtingen. Bij gebrek aan motivatie en medewerking van de klant van Kindsbelang, kan er geen aanspraak worden gedaan op restitutie van de gefactureerde kosten, of het terugbetalen van betaalde facturen op de afgenomen dienstverlening.
 • Bij aangaan van een ondersteuningstraject zal er een ondersteuningsovereenkomst worden opgesteld en ondertekend door de aanvrager(s). In deze overeenkomst staat naast de ondersteuningsvraag ook het geldende uurtarief en betalingsregeling vernoemd.
 • Wanneer de klant zich niet houdt aan de overeenkomst, heeft KindsBelang het recht om de dienstverlening stop te zetten.
 • Bij KindsBelang gelden de Nederlandse regel en wetgeving voor leveringen en betalingen van diensten.
 • Bij KindsBelang is het mogelijk om facturen contant of via een bankoverschrijving te betalen binnen de termijn die op de factuur staat.
 • KindsBelang zal aan beide ouders of wettelijk vertegenwoordigers schriftelijke toestemming vragen voordat er ondersteuning of training aan een minderjarige wordt gegeven.
 • Afspraken die gemaakt zijn en binnen 24 uur voor aanvang worden afgezegd door de klant zullen volledig in rekening worden gebracht. Tenzij de klant overleden is of met spoed is opgenomen in een ziekenhuis.

 

Opgemaakt op 01-07-2013