Home Coaching Kind en Ouder Mediation

Het kenniscentrum pesten

Logo Kenniscentrum Pesten kleinformaat(345x362)

 

 Kennis centrum pesten
   voor jouw vragen over pesten en zijn oorsprong

 

Het kenniscentrum pesten verbind de hulp vragende met de deskundiger om te werken aan zijn antwoorden. De verbindende plek waar alle dienstverlenende professionals samenwerken om de best passende ondersteuning te geven op daar waar de hulpvraag en het pestgedrag begonnen is.

Een plek waar jij mag vertrouwen dat er gewerkt wordt aan jouw veiligheidsgevoel, jij gehoord wordt in jouw behoefte maar bovenal vrij mag voelen om te mogen kiezen vanuit betrokkenheid en kennis.

Je wilt verder zonder angst. Jezelf mogen zijn en direct weten waar te beginnen.

Klik en start!

Het netwerk van het Kenniscentrum pesten verbind alle vakgebieden vanuit een gezamenlijke taal, omdat de oorzaak vaak anders is dan het zichtbare. Elke deskundiger wie de aansluiting maakt met het netwerk van het kenniscentrum pesten is bekend met de signalen en kan de oorsprong van het pestgedrag in zicht krijgen. Het kenniscentrum pesten is onafhankelijk, geeft direct toepasbare handreikingen. De vraagsteller ervaart vrijheid en veiligheid om zelf te kiezen voor welke ondersteuningsvorm hij/zij kiest met de verkregen handreikingen.

Het kenniscentrum pesten biedt naast het geven van inzichten, informatie, voorlichting ook een ondersteunende rol aan in het vormgeven van een werkbare lange termijn visie dat jou doet helpen.

Pak de aansluiting tot het netwerk van het Kenniscentrum pesten,

De aangesloten deskundigers zijn getraind en voldoen aan de voorwaardes die het kenniscentrum pesten stelt. Deze deskundigers mogen het beeldmerk van het centrum dragen omdat zij zich inzetten om te werken aan eerste de hulpvraag van de getroffene en alle betrokkenen omarmt, bewust te zijn van hun eigen mening om deze te parkeren want dan pas kan je onafhankelijk handelen en werken aan verbetering in het welbevinden van de hulp vragende met het vinden van de eigen kracht. De deskundiger blijven altijd zelfstandige deskundige vanuit hun organisatie maar spreken vanuit een taal.

Meld je nu aan! ontvang de informatie met de voorwaardes in jouw mail.

 

Het beeldmerk aangesloten netwerkpartner Kennis centrum pesten geeft zichtbaarheid van toetreding en verbonden zijn aan het Kennis centrum pesten en voldoen aan de door het Kenniscentrum pesten gestelde voorwaardes. Het beeldmerk van het kenniscentrum pesten is geen kwaliteit of garantie beeldmerk van de deskundiger of zijn dienstverlening daarvoor heeft ieder deskundiger zijn eigen beroepscodes en certificeringen.