Home Coaching Kind en Ouder Mediation

Wanneer tijd met je kinderen het dierbaarst is


Kindsbelang maakt

≠ de ommezwaai             ≠ de vernieuwing

Met nieuwe workshops en ondersteuningsvormen

 Kind           –          Ouder relatie

Tips voor ouders, grootouders, familie, hulpouders

 Help het kind, wanneer het kind verdwijnt door

Pesten       ≠       Onzekerheid
of in de strijd tussen de ouders

De site wordt vernieuwd met nieuwe innovaties

Binnenkort op www.kindsbelang.nl

Nu al meer weten?                  Laat het ons weten

06 44895078   info@kindsbelang.nl

Wij leggen het u graag uit
Onze dienstverlening gaat verder